Wedstrijdreglement 2021

Reglement Beste Belgische wijn van het jaar 2021

 

Deze wedstrijd staat onder de controle van de ‘Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie’

11 Art. 1

In het kader van haar activiteiten organiseert de ‘VZW Vereniging Vlaamse Sommeliers’ de wedstrijd ‘Beste Belgische Wijn van het jaar 2021’. Het wedstrijdsecretariaat dat voor deze gelegenheid wordt opgericht, bestaat uit juryexperten van de Vereniging Vlaamse Sommeliers. De leden worden belast met het controleren van de inzendingen en het organiseren van de wedstrijd.

Art. 2
De wedstrijd staat open voor alle wijnbouwers die hun beroep uitoefenen op Belgisch
grondgebied. 

Art. 3
De blindproeverij zal plaats vinden op woensdag 15 september 2021 in de lokalen van Hotelschool Ter Groene Poorte, Spoorwegstraat 14 te 8200 Brugge. De deelname is geldig als de wijnbouwer per ingestuurde wijn € 35.00 stort als deelnameprijs op
rekeningnummer BE76 001-5138885-95 met vermelding BBW en dit ten laatste op 9 september 2021.

Art. 4
Kunnen deelnemen aan de Wedstrijd Beste Belgische Wijn: uitsluitend wijnen waarvan de druiven geoogst zijn op Belgische bodem en waarvan het volledige productieproces doorgaat in ons land. Alle (Europese) voorschriften inzake oenologische procédés, presentatie (met inbegrip van het gebruikte flessentype en sluiting) en etikettering dienen te worden gerespecteerd.  Indien de flessen uitzonderlijk nog niet zijn geëtiketteerd dient een etiket of minstens een ontwerp van etiket bij het inschrijvingsformulier te worden gevoegd. De wijn moet afkomstig zijn uit een lot van minimum 300 liter. 
Op datum van de wedstrijd moet nog minstens 200 liter op het domein te verkrijgen zijn. De wijnbouwer moet deze voorraad kunnen bewijzen (uittreksel voorraadregister moet worden bijgevoegd). “Er mag op geen enkele wijze publiciteit gemaakt worden voor een met een medaille gelauwerde wijn, die op het ogenblik van de publiciteit niet meer in voorraad is, dit conform Titel IV – Hoofdstuk 1 – afdelingen 2 (oneerlijke handelspraktijken) en 3 (misleidende handelspraktijken) van het Wetboek Economisch Recht.” 

Voor wijnen die niet erkend zijn als Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) of Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) dient een analyseverslag van een geaccrediteerd labo voorgelegd te worden overeenkomstig de op Europees niveau voor BOB- en BGA wijnen vastgestelde parameters; totale en effectieve  alcoholvolumegehalte, totaalgehalte aan suikers (met inbegrip van de eventuele sucrose wanneer het om mousserende wijn gaat) en zuren, gehalte aan vluchtige zuren, totaalgehalte aan zwaveldioxide en de overdruk in bar in het geval van mousserende wijn. De wijnbouwer betaalt de kosten van de analyse.

Art. 5
Indien het een vatstaal betreft vermeldt de wijnbouwer dit in het inschrijvingsformulier. In dit geval moet de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie in de mogelijkheid worden gesteld om stalen bij de wijnbouwer te gaan nemen.

Art. 6
Verkoopprijs per fles op het domein: € … dient vermeld te worden op het inschrijvingsformulier. De prijs per fles mag in de 3 maanden volgend op de wedstrijd niet verhogen.

Art. 7
Deelnemen aan de wedstrijd kan door 3 flessen van elke wijn in te sturen met pakketdienst naar Restaurant Casserole t.a.v. Dhr. Marc Coppens +32 473 84 59 21 
Groenepoortdreef 17 tussen 8 en 16 uur (van maandag tot en met vrijdag) 8200 BRUGGE. 
Op elke fles brengt u een niet verwijderbaar rugetiket aan met de gegevens van de wijnmaker: dit is de naam en adres van de producent. Op elke verpakking kleeft u een wit blad met de vermelding BBW 2021.
Inschrijven kan vanaf 1 augustus via www.bestebelgischewijn.be tot 3 september. De wijnbouwer vult het online inschrijvingsformulier in (technische fiche van elke wijn, bedruiving, vinificatie, …). Het reglement en de inschrijvingsmodaliteiten staan vanaf 1 augustus op de nieuwe website. 
De wijnen worden ingestuurd tussen donderdag 2 en dinsdag 7 september 2021.
Wijnen die na deze datum aangeboden worden kunnen niet meer deelnemen aan de wedstrijd.

Art. 8
De opgestuurde stalen blijven eigendom van de Vereniging Vlaamse Sommeliers. Ook de wijnen die te laat zijn ingestuurd of de wijnen die niet conform zijn aan de regelgeving. 

Art. 9
Een wijn die op een van vorige edities een medaille won kan niet meer deelnemen met dezelfde jaargang of het moet gaan over een ander lotnummer en over een andere naam.

Art. 10
Maximum 30 % van de deelnemende wijnen krijgt een medaille. De wijn moet minimum 80 punten behalen voor het bekomen van een medaille. De indeling van de medailles: 1/3 brons, 1/3 zilver en 1/3 goud. Worden geproefd: droge witte wijn, roséwijn, rode wijn, mousserende wijn en zoet, niet versterkt, vanaf 9gr restsuiker. Indien voldoende inzendingen wordt dit een aparte flight. De samenstelling en indeling van de verschillende categorieën en jaargangen zal afhangen van de stalen die ons worden opgestuurd. De methodische verwerking van de resultaten gebeurt op een wetenschappelijk onderbouwde manier zoals op andere belangrijke concours.
De medaillewinnaars worden bekend gemaakt –ZONDER SCORES OF PUNTEN- op het einde van de wedstrijd, rond 17 uur. De Vereniging Vlaamse Sommeliers maakt een persdossier op dat de medaillewinnaars in alfabetische volgorde vermeldt.
Elke wijnbouwer zal alle scores van zijn/haar ingestuurde wijnen en de gemiddelde score van de geproefde flight toegestuurd krijgen. De medaillewinnaars die in alfabetische volgorde vermeld worden bekomen hun score niet. 

Art. 11
Alle medaillewinnaars bekomen een diploma dat zal uitgereikt worden door de Vereniging Vlaamse Sommeliers op Horeca Expo op zondag 21 november 2021.
De deelnemende bedrijven die een gouden medaille behalen stellen zes flessen ter beschikking van de VZW Belgische Wijnbouwers. En dit voor de uitreiking op Horeca Expo, voor de Algemene Vergadering van de VZW Belgische Wijnbouwers en van de VZW Vereniging Vlaamse Sommeliers. VVS en de VZW Vereniging Belgische Wijnbouwers richten hiervoor een speciaal event in. De wijnbouwers kunnen zelfklevende medailles bestellen – tegen betaling – voor hun winnende wijnen. De medailles zullen op voorhand beschikbaar zijn.

Art. 12
De wedstrijdorganisatie voorziet een extra sensoriële analyse en een labo technische analyse om na te gaan of de wijn die ingediend werd op de wedstrijd identiek is aan de wijn die in de handel te verkrijgen is.

Art. 13
Wie deelneemt aan de wedstrijd aanvaardt zonder reserve het reglement.
De beslissingen van de jury zijn niet aanvechtbaar.